Farnosť Lutiše zasvätená sv. Štefanovi Uhorskému      Erb Farnosti Lutiše 


 Webová stránka Farnosti Lutiše www.faralutise.sk bola z technických a kapacitných príčin dňa 03.02.2011 (štvrtok) presunutá na novú doménu www.faralutise.eu.

O chvíľu budete automaticky presmerovaný(á).


Administrátor